Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 29.12.1999 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva
                      1 občan

Program:
  1. Změna rozpočtu za rok 1999.
  2. Schválení žádosti o bezplatný převod lesního pozemku kolem obecní studny.
  1. Hospodářka obce navrhla odsouhlasit změny v rozpočtovém finančním hospodaření za rok 1999. Změny nastaly z důvodu aktuálních finančních příjmů a výdajů uskutečněných během roku. Po diskusi byly změny navržené hospodářkou všemi hlasy poslanců odsouhlaseny a zároveň byl odsouhlasen návrh rozpočtu na rok 2000.
  2. Místostarosta obce předložil zastupitelstvu návrh o zažádání bezúplatného převodu lesního pozemku kolem studně a čerpacího zařízení obecního vodovodu ze státu na obec. Po diskusi byl návrh přijat a zastupitelstvo rozhodlo případný převod pozemku na obec, tento přijmout do obecního majetku.

Zapsal Vladyka