Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konané dne 30.12.1998.

Přítomno: 7 členů obecního zastupitelstva + hospodářka paní Dvořáková

Program:
  1. Schválení změn rozpočtu na rok 1998.
  2. Hospodářka informovala zastupitelstvo o nutnosti provedení změn. Celkem zvýšeny příjmy o 800 tis. Kč - dotace na novou výstavbu. Výdaje zvýšeny celkem také o 800 tis. Kč.
    Struktura změn: Silnice - nákup služeb +5 tis. Kč, silnice - nová +25 tis. Kč, vodovod - investice +138 tis. Kč, příspěvky na školství -31 tis. Kč, odvoz odpadků +14 tis. Kč, výdaje PO -10 tis. Kč, ostatní nákupy +15 tis. Kč, knihy a tisk +4 tis. kč, úzenmí plánování -1.186 tis. Kč, nákup zboží určené k dalšímu prodeji +90 tis. Kč, veřejné osvětlení - výstavba rod. domků +107 tis. Kč, kabelové rozvody NN +265 tis. Kč, příspěvek na plynofikaci +914 tis. Kč, kanalizace +450 tis. Kč.
    Zastupitelstvo všechny navrhované změny schválilo.

Zapsal Horní