Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 30.11.2007 v kanceláři OÚ

Přítomni: 6 zastupitelů
                      2 občané

Program:
  1. Žádost manželů Vlasatých
  2. Nákup nemovitosti - prodejna
Starosta zahájil schůzi v 1930 hodin.
  1. Starosta seznámil přítomné se žádostí manželů vlasatých o změnu v připravovaném územním plánu. Změna se týká parcel č. 53, 270/1, 270/2 a 270/3. Po změně by měla být možnost výstavby na těchto parcelách.
    Zastupitelstvo s tímto záměrem souhlasí.
  2. Paní Anna Hanzlíková nabídla obci k odpordeji provozovu prodejny smíšeného zboží. Starosta navrhl na tuto možnost reagovat a prodejnu odkoupit.
    Zastupitelstvo s tímto návrhem souhlasí za dohodnutou cenu 250 000 Kč.

Zapsal Horní