Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 11.12.1998 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 7 členů obecního zastupitelstva + hospodářka paní Dvořáková

Program:
 1. Složení slibu p. Vlčka Josefa
 2. Platy, rozdělení funkcí členů zastupitelstva.
 3. Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů.
 4. Prognóza pro volební období.
 5. Diskuse
 1. Paní Dvořáková předala Josefu Vlčkovi osvědčení o zvolení. Pan Vlček složil slib do rukou pana Moravce.
 2. Rozdělení funkcí:
  Agenda: 1. rozvoj obce, stavební činnosti
  2. lesní hospodářství
  3. školství, zdravotnictví, sociální činnost
  4. kultura, životní prostředí, odpady
  5. vnitro, statistika, požárníci, kontrolní činnost
  6. zemědělství a vodní hospodářství
  7. ochrana, CO, výchova mládeže

  Rozděleno: agenda 5 - Václav Malina, 2 - Jan Vladyka, 6 - František Bašta, 4 - Josef Sviták, 3 - Josef Vlček, 7 - Miloslav Moravec, 1 - Josef Horní
  Starosta jmenoval komise:
  Kontrolní: Malina Václav, Sviták Josef, Bašta František
  Finanční: Sviták Josef, Vlček Josef, Horní Josef
  Předsedové komisí:
  - kontrolní: Malina Václav
  - finanční: Horní Josef
  Pravidelné schůze zastupitelstva každý první pátek v měsíci.

  Stanovení platů členů obecního zastupitelstva:
  Starosta 2.000,- Kč
  Místostarosta 1.500,- Kč
  Hospodářka 1.725,- Kč
  Předsedové komisí 350,- Kč
  Hajný 1.200,- Kč
  Ostatní členové zastupitelstva čtvrtletní odměny. Návrh byl schválen s platností od 1.12.1998

 3. Návrh přednesla paní Dvořáková. Po provedení drobných změn a doplnění byl návrh schválen.
 4. Na příští roky se počítá s následující činností:
  1999 - kanalizace v úseku od Jar. Rezka k panu Novákovi
  - opravy cest
  2000 - cesta v nové zástavbě
  - oprava budovy obecního úřadu
  - příprava k výstavbě čističky odpadních vod
  2001 - plynofikace budovy obecního úřadu
 5. Paní Dvořáková seznámila s finanční situací a změnami v letech 1995-1997 a se stavem za rok 1998 a výhledem koku 1999.

Zapsal Horní