Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 19.9.2008 v kanceláři OÚ

Přítomni: 5 zastupitelů
                      1 občan

Program:
  1. Projednání návrhu koupě pozemku
Starosta zahájil schůzi v 1900 hodin.
  1. Starosta seznámil přítomné s návrhem na koupi pozemku č. 373/3 o výměře 98 m2. Starosta seznámil přítomné s minimální cenou pozemku 9 000 Kč a navrhl minimálně navýšit nabídnutou cenu na 9 010 Kč.
    Všichni přítomní s navrženou koupí pozemku č. 373/3 za částku 9 010 Kč souhlasili.
    Starosta seznámil se změnami návrhu kupní smlouvy a něním prohlášení účastníka výběrového řízení. Zastupitelstvo s těmito změnami souhlasilo bez výhrad.

Zapsal Horní