Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 4.12.1998 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva

Program:
 1. Schválení správních poplatků za zvláštní užívání místních komunikací a veřejných prostranství.
 1. Návrh - starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem poplatků, které byly schváleny v následující výši:
  1. Překop místní komunikace 1000,- Kč
  2. Protlak místní komunikace 100,- Kč/m
  3. Cesta asfalt 100,- Kč/m
  4. Krajnice cesty 50,- Kč/m
  5. Ostatní plocha 30,- Kč/m
  6. Užívání ostatního prostranství 1,50 Kč/m2 a den

Zapsal Vladyka