Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 22.12.1994 začátek v 1900 hod.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva, omluven p. Vlček

Program:
 1. Seznámení s kolaudačním rozhodnutím VODOVODU I. a II. etapa a se zjištěnými závadami
 2. Schválení platu funkcionářů.
 3. Složení slibu poslanců.
 4. Volba a schválení komisí.
 1. Starosta p. Moravec seznámil přítomné s průběhem kolaudačního řízení a s organizací odstranění závad (14) do 30.4.1995
 2. Zastupitelstvo schválilo následující platy:
  Starosta 1500 Kč měsíčně
  Hospodář 1107 Kč měsíčně
  Hajný 1000 Kč měsíčně
  Schváleno všemi hlasy
 3. Komise finanční - předseda: Malina Václav, členové: Horní Josef, Adamová Miloslava
  Komise kontrolní - předseda: Sviták Josef, členové: Vlček Josef, Rezek Jaroslav
  Schváleno všemi hlasy
Různé: Obecní zastupitelstvo schválilo zakoupení mincovního telefonního automatu, jako služby pro obyvatele.
Dále schválilo dotovat částkou 1000 Kč turnaj ve stolním tenise pro místní mládež.

Zapsal Vladyka