Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 17.12.2006 v kanceláři OÚ

Přítomni: 4 zastupitelé
                      1 občan

Program:
  1. Rozpočtový výhled na roky 2008 až 2010
  2. Rozpočtové provizorium na rok 2007
  3. Příspěvky na Vánoce
  4. Inventurní komise
Starosta zahájil schůzi v 17 hodin
  1. Výhled přednesla hospodářka Eva Dvořáková. Roční rozpočet v příjmech i výdajích je ve všech letech (2008 - 2010) na úrovni 1 200 000 Kč.
  2. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium na rok 2007. Na straně příjmů i výdajů je částka 1 028 000 Kč. Předpokládá se vyrovnané hospodaření.
  3. Starosta navrhl pokračovat v praxi z minulých let, kdy obec občanům nad 70 let přispívala na Vánoce částkou 500 Kč. Pro děti, které budou účinkovat na Vánoční besídce, zaplatí obec balíček se sladkostmi a ovocem.
    Zastupitelstvo s těmito návrhy souhlasí.
  4. Starosta jmenoval inventurní komisi pro inventury roku 2006 ve složení: Josef Horní, Rezek Jiří a Josef Sviták ml.

Zapsal Horní