Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 29.8.2008 v kanceláři OÚ

Přítomni: 4 zastupitelé
                      1 občan

Program:
  1. Volby do zastupotelstev krajů 12 - 18.10 2008
  2. Kontrola správy sociálního zabezpečení 19.8. 2008
Starosta zahájil schůzi v 1900 hodin.
  1. Zapisovatelem okrskové volební komise byla navržena Dvořáková Eva - schváleno.
    Dále byla navržena 5-ti členná volební komise - schváleno.
  2. Hospodářka obce informovala o kontrole Okresní správy sociálního zabezpečení z Havlíčkova Brodu. Kontrola byla zaměřena na pojistné polnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění - bez závad.

Zapsal Dvořák