Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 21.5.1999 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva
                      1 občan

Program:
  1. Prodej akcií Východočeské plynárenské společnosti.

Starosta obce Miloslav Moravec seznámil zastupitelstvo s návrhem prodeje akcií Východočeské plynárenské a.s. podniku Ruhrgas aktiengesellchaft Huttrossstrase 60 45138 Essen SRN. Jedná se o 27 ks akcií, které obec vlastní.
Po diskusi zastupitelstvo všemi hlasy prodej 27 ks akcií VČP a.s. výše uvedené firmě ze SRN schválilo.

Zapsal Vladyka