Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 27.11.1997 v kanceláři OÚ. Začátek v 19,30 hodin.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva

Program:

  1. Příprava pozemků na výstavbu rodinných domků.
  2. Stanovení ceny za parcely a vybudování přípojek.
  3. Problematika domovních odpadů.
  1. Firma DRUPOS pracuje na studii inženýrských sítí. Přislíbili tuto studii v prosinci tohoto roku předpokládané náklady asi 1,8 mil. Kč.
  2. Na rok 1998 by obec potřebovala celkem 3.100.000,- Kč a to na plyn 1.900.000,- Kč a na inženýrské sítě 1.200.000,- Kč tj. v tomto roce na komunikaci, elektřinu, vodu a štěrk.
    Zastupitelstvo nemá výhrady s připravovanou plynofikací. Byl dán návrh, aby stavebníci přispěli na výstavbu plynu částkou 15.000,- Kč a to pod podmínkou dokončení výstavby plynu. Tento návrh zastupitelstvo odsouhlasilo. Na zbývající částku budou vyzváni občané na poskytnutí půjčky. Rozlosování parcel bylo dle pořadí.
  3. Od 1.1.1998 bude v platnosti nový zákon o odpadech č. 125/1997 Sb. Odpad se musí třídit na nebezpečný (tj. baterie, televize, oleje, barvy, zářivky atd.) a odpad ostatní (ostatní odpad fyzických osob). Obec musí do 1.6.1998 udat místo, kam s tímto odpadem.

Zapsala Hurská