Zápis

z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 2.12.1994 začátek v 1900 hod.

Přítomni zvolení členové obecního zastupitelstva: Moravec Miloslav, malina Václav, Vladyka Jan, Sviták Josef, Vlček Josef, Hurská Marie, Horní Josef a 6 občanů.

Program:
 1. Volba návrhové a volební komise.
 2. Schválení výsledků voleb.
 3. Složení slibu poslanců.
 4. Volba starosty.
 5. Diskuse.
 6. Usnesení a závěr.
 1. Navrženi pánové Fiala, Horní st. a Toman. Bylo schváleno.
 2. Výsledek voleb byl scválen
 3. Jednotliví poslanci složili slib a potvrdili ho svým podpisem.
 4. Bylo rozhodnuto o tajné volbě starosty. Starostou byl zvolen p. Moravec Miloslav - 6 hlasů. Dále řídil schůzi nově zvolený starosta. Proběhla volba místostarosty.
 5. V tajné volbě byl místostarostou zvolen p. Vladyka Jan počtem hlasů 5.
 6. Malina - informoval, že kolaudace vodovodu proběhne 8.12.1994.
  Moravec - hospodaření v lese. Na příští rok je plánována těžba.
 7. Bylo schváleno toto usnesení:
  1. Obecní zastupitelstvo schvaluje výsledek voleb
  2. Schvaluje výsledek volby starosty p. Moravce Miloslava
  3. Schvaluje volbu místostarosty p. Vladyku Jana

Zapsal Horní