Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 25.7.2008 v kanceláři OÚ

Přítomni: 5 zastupitelů
                      2 občané

Program:
  1. Změna rozpočtu na rok 2008
  2. Probíhající akce
Starosta zahájil schůzi v 1900hodin.
  1. Návrh na změnu přednesla hospodářka obce Eva Dvořáková. Změna rozpočtu na straně příjmů i výdajů o 72 500 Kč. Všichni přítomní zastupitelé s navrženou změnou souhlasili.
  2. Starosta seznámil přítomné s postupem prací na akci rekonstrukce hasičské zbrojnice. Akce je před dokončením. Zároveň probíhají akce v rámci grantu kraje Vysočina Líbí se vám v knihovně. Jsou prováděny úpravy a nákup nábytku v knihovně.

Zapsal Horní