Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 17.8.2007 v kanceláři OÚ

Přítomni: 6 zastupitelů
                      3 občané

Program:
  1. Stav úprav prostranství před budovou
  2. První změna rozpočtu
  3. Diskuse
Starosta zahájil schůzi v 1900 hodin.
  1. Firma Evos dokončila práce na prostranství před obecní budovou. Práce jsou odvedeny ve velmi dobré kvalitě.
    U autobusové čekárny zbývá dokončit osvětlení a zasklení oken.
  2. Rozpočet byl navýšn o 236 000 Kč na straně příjmů. Největší částkou jsou dotace 119 000 Kč na program obnovy venkova.
    Na straně výdajů dojde k navýšení také o 236 000 Kč. Největší změnou je navýšení o 100 000 Kč u nákupu drobného majetku - znaky a vlajka obce a další drobnosti. Zastupitelstvo souhlasí
  3. Pan Dvořák navrhl dát do čekárny lavičky vně i uvnitř. Většina přítomných s návrhem souhlasí.

Zapsal Horní