Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 9.4.1999 v 19 hodin.

Přítomno: 5 členů obecního zastupitelstva + hospodářka paní Dvořáková, omluveni: Vladyka Jan a Sviták Josef

Program:
  1. Telefonizace obce - jednání o opravách místních komunikací.
  2. Prodej akcií VČE 70 ks za cenu 3.750,- Kč.
  1. Po delším jednání se zástupcem spt TELECOM a.s. panem Fialou, vyjde obec vstříc a stáhne pokutu za nepožádání o zvláštní užívání místních komunikací, pokud spt TELECOM uhradí 74.000,- Kč za užívání místních komunikací dle vyhlášky obce.
  2. Byl znovu projednán a schválen návrh na prodej akcií VČE a.s. firmě Vattenfall, za 3.750,- Kč za jednu akcii.

Zapsal Horní