Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 18.7.1997. Začátek v 19,30 hodin.

Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Program:

  1. Schválení pomoci postiženým povodněmi.
  2. Prodej pozemků na střelnici lesní společnosti.
  1. Po diskusi zastupitelé schválili částku 10.000,- Kč postiženým povodní.
  2. Na základě žádosti Myslivecké společnosti o prodeji pozemku č.p. 312 na pořízení střelnice, vyslovilo zastupitelstvo souhlas s prodejem uvedené parcely za částku 9-10 Kč/m2.
    Dále byla odsouhlasena cena za práci při vysekávání 40 Kč/hod.

Zapsal Vladyka