Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 24.11.1996 v kanceláři OÚ. Začátek v 18 hodin.

Přítomni: 6 členů obecního zastupitelstva

Program:
  1. Situace s výkupem pozemků pro výstavbu rodinných domků.
  2. Zajištění zahrádek pro zájemce.
  1. Starosta seznámil se situací s výkupem pozemků pro výstavbu R.D. Majitel pozemku p. Kudrna souhlasí s prodejem pouze za podmínky, že obec odkoupí všechny jeho pozemky. Po obsáhlé diskusi zastupitelstvo souhlasí s odkoupením pozemků od p. Kudrny ve výměře cca 4,5 ha zemědělské půdy.
  2. Obecní zastupitelstvo po diskusi rozhodlo pronajmout části pozemků ve vlastnictví obce v lokalitě pod Moravcovým sadem pro zájemce ze Světlé.

Zapsal Vladyka