Zápis

z posledního plenárního zasedání obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 11.11.1994 začátek v 1900 hod.

Přítomno: 7 členů obecního zastupitelstva, 11 občanů

Program:
 1. Zahájení.
 2. Hospodaření za uplynulé období.
 3. Diskuse.
 1. Schůzi zahájil starosta p. Miloslav Moravec. Přivítal přítomné a předal slovo hospodářce.
 2. S hospodařením seznámila paní Dvořáková.
  Stav při rozdělení obce v roce 1992 363 006 Kč
  Výdaje v roce 1992 158 005 Kč
  Stav v roce 1993 na začátku205 001 Kč
  S dalšími příjmy bylo k dispozici1884704 Kč
  Výdaje v roce 19931674895 Kč
  Stav na začátku roku 1994209 809 Kč
  k 31.10. 1994 - celkové příjmy489 809 Kč
  Celkové příjmy s půjčkou +200 000 Kč689 809 Kč
  Zůstatek k 31.10.1994141 679 Kč
  Z toho půjčka od OÚ200 000 Kč

Zapsal Horní