Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 30.7.2004  od 1900 hodin v kanceláři OÚ.

Přítomni: 5 zastupitelů
                      1 občan

Program:
 1. Rekonstrukce obecní budovy
 2. Změna rozpočtu
Schůzi zahájil starosta Miloslav Moravec.
 1. Během posledního měsíce bylo vytvořeno schodiště do prvního patra a nahozeno přízemí. Zítra se počítá s nahazováním v 1. patře a betonováním podlah v přízemí. Rozvody vody jsou dokončeny. Vbrzké době očekáváme dodávku oken.
 2. V rozpočtu navrhuje hospodářka změnu na straně příjmů i výdajů ve výši 69,7 tis. Kč. Rozpčet zůstává nadále vyrovnaný.
  Na straně příjmů se rozpočet mění
  Daň z příjmů fyz. osob + 48 tisíc Kč
  Přijetí dotace (volby) + 21,7 tis. Kč
  Na straně výdajů
  Nákup materiálu + 5 tis. Kč
  Elektřina + 20 tis. Kč
  DHDM + 10 tis. Kč
  Nákup ost. služeb + 3 tis. Kč
  Výdaje na volby + 21,7 tis. Kč
  Plyn + 10 tis. Kč
  Zastupitelstvo se změnami souhlasí.

Zapsal Horní