Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 8.7.2003 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 6 zastupitelů
                      1 občan

Program:

Nákup pozemku

Schůzi zahájil starosta obce Miloslav Moravec v 19 hodin. Seznámil přítomné se situací v rekonstrukci budovy OÚ. Kulturní sál stojí na cizím pozemku č. 21/2. Proto je záměrem tuto parcelu zakoupit do vlastnictví obce. S paní Jitkou Bilalli je dohodnut prodej za cenu 25 000 Kč plus výdaje spojené s převodem a daň.
Všichni přítomní zastupitelé s tímto záměrem souhlasí.

Zapsal Horní