Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 2.4.1999 v 19 hodin.

Přítomno: 7 členů obecního zastupitelstva
                      2 občané

Program:
  1. Telefonizace obce - průběh.
  2. Oprava cest.
  3. Přemístění knihovny.
  1. Starosta seznámil zastupitelstvo s jednáním se zástupcem a.s. TELECOM, ohledně správního řízení ohledně nepožádání o zvláštní užívání místních komunikací ke stavební činnosti - kabelizaci.
    Zastupitelstvo se 7 hlasy rozhodlo o vyměření pokuty 100.000,- Kč a.s. TELECOM.
  2. Na zítřejší den, t.j. 3.4.1999, je vyhlášena brigáda na mytí místních komunikací za použití hasičské stříkačky. příští týden by se měla pokládat obalovačka.
  3. Byl projednán návrh člena zastupitelstva p. Josefa Vlčka s přemístěním knihovny do místnosti za kanceláří a rozšíření hospody. V tomto směru bylo rozhodnuto, že je třeba nejprve odizolovat uvedenou místnost a zjistit předběžné náklady
  4. Člen zastupitelstva p. Vladyka podal návrh aby se místo plánované výstavby spádové kanalizace k Fialovým, provedla kanalizace tlaková, která by byla lacinější. Tento návrh byl odmítnut.

Zapsal Vladyka