Zápis

ze schůze zastupitelstva, konaného dne 22.8.1998 v kanceláři OÚ.

Program:
 1. Příprava voleb komunálních a senátních.
 2. Vyhodnocení ankety k volbám.
 1. Schválení počtu členů obecního zastupitelstva - schváleno 7 členů - všemi přítomnými.
 2. Vyhodnocení ankety o důvěře k volbám:
  1. Moravec Miloslav
  2. Sviták Josef
  3. Vlček Josef
  4. Malina Václav
  5. Vladyka Jan
  6. Horní Josef Ing.
  7. Hurská Marie
  8. Dvořáková Eva
  9. Dušátko Zdeněk
  10. Rezek Jaroslav
  11. Rezek Jiří
  12. Toman František
  13. Bašta František
  14. Dvořák Tomáš
  15. Sviták Václav
  16. Adamová Miloslava
  Zastupitelstvo doporučuje, aby kandidovalo minimálně 14 kandidátů.

Zapsal Vladyka