Zápis

z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 19.8.1994 začátek v 1930 hod.

Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva, 7 občanů

Schůzi zahájil starosta p. Miloslav Moravec
 1. Finanční hospodaření obce informovala hospodářka obce paní Dvořáková
  Příjmy k 15.8. 1994 492 000 Kč
  Vydání k 15.8.1994 465 000 Kč
  Hotovost k 19.8.199458 000 Kč
  Od OÚ byla poskytnuta půjčka na dofinancování vodovodu v částce 200 000 Kč.
  Dotace na obecní lesy byla žádána v částce 57 000 Kč.
 2. Žádost o povolení Novotného L. bytem Světlá o připojení na obecní vodovod pro pěsování rybiček v čp. 11.
  Obecní zastupitelstvo souhlasí v ceně vody 10 Kč za 1 m3. Rovněž byl vydán souhlas s překopáním vozovky.
 3. Volby XI. 94
  Zastupitelstvo odsouhlasilo:
  1. volební okrsek - jeden
  2. počet členů ob. zastupitelstva - 7
  3. schválení ustanovit nezávislou volební stranu Svornost - zástupci zmocněni p. Fiala, Malina J., Horní J.
  4. zapisovatelku vol. komise pní M. Adamovou
  5. 5 členů míst. vol. k. - Fiala, Dušátková L. , Sviták Vl. náhradníci Malina Jar., Horní Jos.
  6. počet podpisů na petici: samostatný kandidát 6, sdružení 8

Zapsal Vladyka