Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 8.10.1993 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 11 členů obecního zastupitelstva, 15 občanů

Program:
 1. Situace v budování vodovodu.
 2. Situace v hospodaření v lesích
 3. Různé.
 1. Tržby z lesa za rok 1993 cca 500 000 Kč - použity pro budování vodovodu. Paletex Vilémov dluží 200 000 Kč - zřejmě bude nutno zažalovat. Obecní zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo prodej lesa na stojato Lesní společnosti - pila Světlá, plánovaný na rok 1994 za cenu 900 Kč/kubík.
 2. Starosta informoval o postupu budování I. etapy. Budování pokračuje dle plánu, provádí f. STAVAK. Byla závada na propustnosti nádrže, po jejím odstranění se pojede na nový zdroj.
  Obec dostala od min. zemědělství dotaci ve výši 700 000 Kč s čerpáním 50% obcí. Do zimy bude nutno nahodit a zastřešit budovu vodárny.
  Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo bez připomínek prodej vodovodních trubek z roku 92 podniku STAVAK.
  Dále se bude jednat o budování odradonovací stanice a budování další etapy.
 3. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo sazbu za práci na vodovodu ve výši 23 Kč na odpracovanou hodinu.
  Dále obecní zastupitelstvo schválilo nákup akum. kamen od p. Maliny.
  Starosta seznámil s návrhem smlouvy s f. STAVAK s budováním vodovodu pro obec Druhanov. Smlouva byla schválena.
  Dále obecní zastupitelstvo schválilo zaplatit školné za místní děti ve výši 1 117 Kč na 1 žáka.
  Dále starosta seznámil s připravovanou vakcinací lišek proti vzteklině

Zapsal Vladyka