Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 15.9.2006 v kanceláři OÚ

Přítomni: 5 zastupitelů
                      1 občan

Program:
  1. Změna rozpočtu - druhá
  2. Informace o dokončování obecní budovy
Starosta zahájil schůzi v 19 hodin a předal slovo hospodářce obce Evě Dvořákové.
  1. Změna rozpočtu na straně příjmů zvýšení o 43400 Kč, o stejnou částku jsou navýšeny i výdaje. Rozpočet zůstává vyrovnaný. Na straně příjmů je daň z příjmů, DPH a dotace na volby. Na straně výdajů je nákup DHM (počítače), nákup ostatního materiálu a výdaje na volby. Zastupitelsvo se změnou souhlasí.
  2. Starosta informoval o dokončovacích pracech na obecní budově a přípravě kolaudace ke konci roku.

Zapsal Horní