Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 18.4.2003 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 4 zastupitelé
                      6 občanů

Program:

Prodej stavebních parcel

Starosta zahájil schůzi ve 20 hodin. Účelem schůze bylo rozdělení tří stavebních parcel zájemcům. Zájemci si parcely vybírali v pořadí, ve kterém byly podány žádosti. Výběr byl proveden následujícím způsobem:

Zastupitelstvo souhlasí, aby parcely byly prodány zájemcům tak, jak si je vybrali.

Zapsal Horní