Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 28.8.2009 v kanceláři OÚ

Přítomni: 5 zastupitelů
                      2 občané

Program:
  1. Druhá změna rozpočtu na rok 2009
  2. Informace o dotacích na les
  3. Diskuse
  1. Hospodářka obce seznámila se změmou rozpočtu v důsledku přijetí dotace z integrovaného operačního programu ve výši 79 800,- Kč a přijetí daně z nemovitostí z FÚ 24 600,- Kč. Celkové navýšení o 104 400,- Kč. Na straně výdajů bylo navýšeno také o 104 400,- Kč. Zastupitelstvo se změnou souhlasilo.

  2. Obec obdržela dva zvací dopisy k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR:
    1. Využívání poradenských služeb
    2. Obnova lesa po kalamitě

  3. Starosta obce informoval o možnostech zskání pozemků od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatným převodem. Zastupitelvo rozhodlo o napsání žádosti o pozemky u požární nádrže a obecní vodárny.

Zapsal Dvořák