Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 20.10.1995 v kanceláři OÚ. Začátek v 1900 hod.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva, 6 občanů

Program:
 1. Hospodaření v lesích.
 2. Hospodářská situace obecního úřadu a výhled na rok 1996.
 3. Různé.
 4. Diskuse.
 1. K hospodaření v lese podal zprávu hajný pan Reichenberger. Za rok 1995 vytěženo 406 m3, prodáno za cenu celkem 529.000 Kč.
  Vynaložené náklady do pěstební činnosti 60.000 Kč. Na rok 1996 je v plánu těžba 320 m3 dřeva.
  V pěstební činnosti: 2400 ks smrku a 100 ks modřín, ožínání a nátěry kolem 3 ha na jednotlivý zásah.
 2. Se situací v hospodaření seznámila paní Dvořáková. 406.000 Kč zbývá ke 30.9. na hospodářském účtě. Na běžném účtu je asi 288.000 Kč. Bylo navrženo uložit peníze na termínované vklady.
  Obecní zastupitelstvo souhlasí s uložením obecních peněz na termínované vklady.
 3. Byla dokončena obecní vbideokronika. Kazeta byla doručena, bude vyrobena kopie a v dohledné době bude k dispozici občanům.
 4. Pan Rezek Jaroslav otevřel otázku vlastnických vztahů k rybníku. Rybník postavila obec jako požární nádrž, pozemek je pana Šimka

Zapsal Horní