Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 16.4.1994 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 11 členů obecního zastupitelstva

Program:
  1. Projednání revize hospodaření obce.
  2. Stav v budování vodovodu.
  1. Starosta obce seznámil se zprávou z revize hospodaření. Založení archivní knihy uložil hospodářce obce.
  2. Byly projednány konkrétní úkoly pro zajištění zdárného postupu prací.

Zapsal Vladyka