Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 18.1.2008 v kanceláři OÚ

Přítomni: 5 zastupitelů
                      2 občané

Program:
 1. Projednání žádosti o dotace na rok 2008
 2. Změna platů - úprava od 1.1. 2008
Starosta zahájil schůzi v 1900 hodin.
 1. Starosta informoval o nové žádost na dotaci z POV- Navrhl opravu hasičské zbrojnice a elektrifikaci zvoničky na zbrojnici. Zastupitelstvo s návhem souhlasilo.
 2. Hospodářka Eva Dvořáková informovala o změnách ve výpočtu mezd pro zastupitele obcí. Vzhledem ke změnám, kdy se začíná od roku 2008 platit sociální a zdravotní pojištění i u neuvolněných zastupitelů, by došlo ke snížení čistých mezd. Starosta navrhl zachovat výši čistých platů a navýšit základ. Úprava by vyšla takto:
  Moravec Miloslav, starosta 3 159 Kč
  Horní Josef, místostarosta 2 527 Kč
  Dvořák Tomáš, předseda kontrolního výboru 759 Kč
  Malina Václav, předseda finančního výboru 759 Kč.
  Dále byly stanoveny platy pro zaměstnance:
  Dvořáková Eva, hospodářka 3719 Kč
  Reincherberger Josef, hajný, lesník 2 231 Kč
  Horní Veronika, knihovnice 300 Kč
  Zastupitelstvo s úpravou souhlasilo bez výhrad

Zapsal Horní