Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 14.2.1999 v kanceláři OÚ. Začátek v 18 hodin.

Přítomno: 5 členů obecního zastupitelstva Omluveni: Malina - dovolená, Sviták - směna
                      2 občané

Program:
 1. Sochválení hospodaření za rok 1998.
 2. Projednání a scválení rozpočtu na rok 1999.
 3. Různé
 1. Hospodářka obce paní Dvořáková seznámila zastupitelstvo s výsledky hospodaření za rok 1998.
  Hospodářská činnost příjmy 478.644,86 Kč
  Náklady hospodářská činnost 183.577,30 Kč
  Výsledek hosp. činnosti - zisk 304.067,56 Kč
  Běžný účet - příjmy 2.270.698,73 Kč
  Běžný účet - výdaje 2.324.490,89 Kč
  Konečný stav na účtě 79.579,36 Kč
  Konečný stav hosp. činnost 302.118,56 Kč
  CELKEM 381.697,92 Kč
  Po diskusi bylo všemi hlasy hospodaření ze rok 1998 schváleno.
 2. Hospodářka seznámila zastupitelstvo s výsledkem auditu. Výsledek byl přijat bez připomínek.
  Po diskusi k rozpočtu byl tento přijat ve výši 1.038.000,- Kč v příjmech i výdajích, jako vyrovnaný.

Zapsal Vladyka