Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 13.2.1998 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 5 členů obecního zastupitelstva
                      3 občané

Program:
 1. Schválení nejvýhodnější nabídky veřené soutěže na stavbu inženýrských sítí.
 2. Projednání rozpočtu na rok 1998.
 1. Zastupitelstvo odsouhlasilo jako nejvýhodnější nabídky na výstavbu IS firmy v souladu s rozhodnutím výběrové komise, což je - voda a kanalizace firma STAVAK Havl. Brod a komunikace firma SILNICE a.s. Havl. Brod. Pro tuto altenativu hlasovali všichni přítomní členové.
 2. Výsledek hospodaření za rok 1997 přednesla hospodářka p. Dvořáková a po diskusi byl jednohlasně odsouhlasen. Zastupitelstvo též odsouhlaasilo převod z účtu hospodářské činnosti k 31.12.1997 na běžný účet, k použití do rozpočtu.
  Zůstatek k 31.12.1997:
  - hospodářský účet: 502.300,72 Kč
  - běžný účet: 133.371,52 Kč
  Výsledek hospodaření je v souladu s auditem hospodaření provedeným OÚ Havl. Brod a byl rovněž schválen, včetně opatření. V dalším jednání byl schválen rozpočet na rok 1998.
  V dalším jednání byla schválena pracovní smlouva s nezaměstnaným P. Hrochem z Ovesné Lhoty na práce v lese a úklid v obci, na dobu 1/2 roku do 17.8.1998

Zapsal Vladyka