Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 31.1.1997 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomni: 7 členů obecního zastupitelstva a 2 občané

Program:
 1. Schválení finančního hospodaření za rok 1996.
 2. Schválení rozpiočtu na rok 1997.
 3. Výkup pozemků na bytovou výstavbu.
 4. Pronájem zahrádek.
 1. Příjmy za rok 1996 959.848,- Kč
  Vydání 689.393,- Kč
  Stav financí k 31.12.19961.014.335,- Kč
  Podrobný rozbor provedla hospodářka p. Dvořáková. po diskusi bylo finanční vypořádání schváleno.
 2. Příjmy navrženy ve výši 821.400,- Kč. Vydání dle jednotlivých kapitol rovněž ve výši 821.400,- Kč.
 3. Výkup pozemků pro bytovou výstavbu zastupitelstvo odsouhlasilo za cenu 25,- Kč za 1 m2. Na požadavek dvou majitelů na cenu 40 Kč za 1 m2 zastupitelstvo nepřistoupilo z důvodu nedostatku financí.
 4. Nájem za zahrádky na obecní půdě zastupitelstvo odsouhlasilo ve výši 1 Kč za 1 m2. Do komise pro preventivní prohlídky protipožární starosta za OÚ jmenoval p. Vlčka Josefa a p. Josefa Svitáka. Termín prohlídek 22.3.1997.

Zapsal Vladyka