Zápis

z plenárního zasedání obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 11.2.1994 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva, 14 občanů

Program:
 1. Hospodaření za rok 1993
 2. Rozpočet na rok 1994.
 3. Obecní vodovod.
 1. S hospodařením seznámila paní Dvořáková - hospodářka:
  k 1.1.1993 5011,24 Kč
  Příjmy poplatek ze psů 900 Kč
  poplatek ze soukr. telef. hovorů 671,25 Kč
  příjmy z lesů - prodané dřevo 712 238 Kč
  dotace 1081262 Kč
  za povolení 450 Kč
  převod daně z příjmů obyvatelstva 65481,57 Kč
  převod daně z nemovitosti 16042,73 Kč
  úroky + dividendy 2658,02 Kč
  Celkem 1884704,81
  s počátečním zůstatkem 1879703,57 Kč
  Výdaje
  vodovod 1538333,50 Kč
  lesy 74176,42 Kč
  ostatní 62385,27 Kč
  Celkem 1674895,19 Kč
  Zůstatek k 31.12.1993 209809,62 Kč
 2. S návrhem rozpočtu na rok 1994 seznámila také hospodářka paní Dvořáková.
  Celkové příjmy jsou plánované ve výši 630 000 Kč, výdaje také ve výši 630 000 Kč. Vříjmech se plánuje i s příjmem za odebranou vodu z obecního vodovodu.
 3. Se stavem prací na obecním vodovodu seznámil starosta p. Moravec Miloslav. Práce jsou těsně před dokončením. Cena vody je navržena ve výši 5 Kč za 1 m3. Poplatek ze psa bude vybrán 18.2.94 večer v kanceláři OÚ.

Zapsal Horní