Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 26.1.2007 v kanceláři OÚ

Přítomni: 5 členů zastupitelstva
                      1 občan


Starosta zahájil schůzi v 19 hodin.
Jediným bodem jednání byl návrh na prodej pozemku číslo 246/27 o rozloze 119 m2, kultura orná půda. Jedná se o pozemek před domem č. 46 v nové zástavbě. Pozemek byl schválen k prodeji již v roce 2000.
Všichni přítomní zastupitelé s návrhem na prodej pozemku 246/27 souhlasí.

Zapsal Horní