Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 3.2.2006  v kanceláři OÚ.

Přítomni: 6 zastupitelů
                      16 občanů

Program:
 1. Zpráva o hospodaření za  rok 2005.
 2. Návrh rozpočtu na rok 2006.
 3. Plán dokončení obecní budovy
 4. Diskuse.
Schůzi zahájil starosta o v 19 hodin. .
 1. Zprávu ohospodaření přednesla hospodářka Eva Dvořáková.  
  Počáteční stav  572 777,24  Kč
  Celkové příjmy 1 715 084,74 Kč
  Celkem výdaje  1 783 886,13 Kč
  Konečný stav na účtu 503 975,85  Kč k 31.12.2005  (Podrobně zde)
 2. Návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti roku minulého a dalších předpokladů.
  Celkové příjmy 1 019 000 Kč
  Celkové náklady 1 019 000 Kč
  Rozpočet je vyrovnaný.
  Zastupitelstvo obce rozpočet schválilo a s jeho návrhem souhlasí.
 3. Z požárního hlediska nevyhovuje obložení stropu palubkami, proto není možno budovu zkolaudovat. Starosta navrhuje vyměnit palubky za sádrokarton.
 4. Starosta  obce seznímil občany se stavem odvozu domovních odpadů. Uvažuje se se zavedením popelnic a příspěvku občanů na odpady. Vše bude řešeno během roku 2006.
  - Starosta seznímil občany se splněním všech podmínek k dotaci na 16 rodinných domků. Dále seznámil občany s bezpečnostní situací v roce 2005.
  - Diskuse o využívání obecního úřadu dětmi - tělocvična, knihovna, klubovny - zavést řád.

Zapsal Malina