Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, která se koná dne 1.3.2002 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 4 poslanci obecního zastupitelstva
                      7 občanů

Program:
 1. Schválení výsledku hospodaření za rok 2001.
 2. Schválení rozpočtu na rok 2002.
 3. Schválení oprav vyhlášky o odpadech.
 4. Rekonstrukce obecní budovy.
 5. Různé
Schůzi zahájil starosta obce p. Moravec a pověřil zápisem Vladyku Jana a ověřovateli p. Svitáka a Baštu.
 1. Hospodářka seznámila schůzi s hospodařením obce za rok 2001. (Podrobně zde
 2. - pozn. webmastera)
  Příjmy celkem: 1.080.001,25 Kč
  Výdaje celkem: 1.025.200,96 Kč
  Stav financí k 31.12.2001: 440.057,09 Kč
  Po objasnění dotazů nebylo připomínek, hospodaření obce za rok 2001 bylo schváleno.
 3. Hospodářka seznámila schůzi s návrhem hospodaření obce na rok 2002. (Podrobně zde
 4. - pozn. webmastera)
  Příjmy: 903.400,- Kč
  Výdaje: 903.400,- Kč
  Návrh byl všemi zastupiteli přijat.
 5. Zastupitelstvo přijalo beze změny doplňky o odpadech ve smyslu zákona o odpadech.
 6. Rekonstrukce obecního domu - starosta seznámil s projekčním návrhem rekonstrukce obecního domu. S návrhem projektu obecní zastupitelstvo souhlasí. Alternativně se bude ještě jednat s Ing. Myšičkou o možnosti zpracovat projekt laciněji.

Zapsal Vladyka