Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 2.2.2001 v kanceláři OÚ Druhanov. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 7 členů obecního zastupitelstva
                      6 občanů

Program:
 1. Schválení hospodaření obce za rok 2000.
 2. Schválení rozpočtu obce na rok 2001.
 3. Různé
 1. Hospodaření:
  X Běžný účet   Hospodářská činnost 
  Příjmy 835.235,99 Kč 367.323,06 Kč
  Vydání 1.080.453,59 Kč 115.234,80 Kč
  Zůstatek 135.908,54 Kč 249.348,26 Kč

  Celkový zůstatek k 31.12.2000 385.256,80 Kč. Po diskusi byl hospodářský výsledek všemi hlasy schválen.
 2. Návrh příjmů 697.000 Kč, návrh vydání také 697.000 Kč. Po diskusi byl návrh rozpočtu schválen všemi hlasy zastupitelů

Zapsal Vladyka