Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 4.1.2008 v kanceláři OÚ

Přítomni: 6 zastupitelů
                      2 občané

Program:
  1. Jediným bodem jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2008
Starosta zahájil schůzi v 1900 hodin.
  1. Starosta předal slovo hospodářce. Rozpočet je navržen stejně jako rozpočtové provizorium. Celkové příjmy i výdaje jsou 1 842 000 Kč.
    Zastupitelstvo s návrhem rozpočtu na rok 2008 souhlasí bez výhrad.

Zapsal Horní