Vyhláška obce Druhanov č. 4/2011
Obecní zastupitelstvo obce Druhanov na své schůzi dne 21.10.2011 odsouhlasilo k prodeji část pozemku parcelní číslo 578/1 o výměře 57 m2. Zastupitelstvo souhlasilo také s prodejem pozemků 36/6 – 337 m2,  část 36/7 – 36 m2 a st. 82 – 21 m2.

 

 

Miloslav Moravec - starosta

Zveřejněno:  21.10.2011