Vyhláška obce Druhanov č. 3/2011
Obecní zastupitelstvo obce Druhanov na své schůzi dne 7.1.2011 odsouhlasilo k prodeji část pozemku parcelní číslo 587/4 o výměře 9 m2. Zastupitelstvo souhlasilo také s prodejem pozemků 36/6 , 36/7 , 36/8 o celkové výměře cca 500 m2.

 

 

Miloslav Moravec - starosta

Zveřejněno:  7.1.2011
Sejmuto: 11.2.2011