Vyhláška obce Druhanov č. 2/2012

 

Obecní zastupitelstvo obce Druhanov na své schůzi dne 30.11.2012 odsouhlasilo k prodeji pozemek parcelní číslo 34/1 v katastru obce Druhanov o výměře 111 m2.

 

 

Miloslav Moravec - starosta

Zveřejněno:   1.12.2012