Vyhláška obce Druhanov č. 1/2013
Obecní zastupitelstvo obce Druhanov na své schůzi dne 8.11.2013 odsouhlasilo k prodeji pozemek parcelní číslo 366/2 část o  výměře cca 1500 m2.

 

 

Miloslav Moravec - starosta

Zveřejněno:  8.11.2013
Sejmuto: