Vyhláška obce Druhanov č 2/2002

Obecní zastupitelstvo obce Druhanov na své schůzi dne 19.12.2002 odsouhlasilo k prodeji část pozemku č.p. 587/3 o výměře asi 62 m2 a prodej parcel 508/6, 508/7 o celkové výměře 427 m2.

Druhanov 30.12.2002

Miloslav Moravec - starosta

Zveřejněno: 30.12.2002
Sejmuto: 21.2.2003

ZPĚT