Vyhláška obce Druhanov č 2/2001

Obecní zastupitelstvo obce Druhanov na své schůzi dne 12.10.2001 odsouhlasilo k prodeji část pozemku č.p. 265/1. Jedná se o pozemek o šíři cca 3 m proti budově "pazderny" a přilehlé horní zahradě.

Druhanov dne 12.10.2001

Miloslav Moravec - starosta

Zveřejněno: 12.10.2001
Sejmuto: 30.11.2001

ZPĚT