Vyhláška obce Druhanov č 1/2003

Obecní zastupitelstvo obce Druhanov na své schůzi dne 10.10.2003 odsouhlasilo k prodeji pozemek parcelní číslo 508/2 o rozloze 888 m2, kultura zahrada. Jedná se o pozemek za školou. Parcela je ve vlastnictví obce Druhanov.

Druhanov 10.10.2003

Miloslav Moravec - starosta

Zveřejněno: 17.10.2003
Sejmuto:

ZPĚT