Nabídka prodeje pozemků

Obecní zastupitelstvo ne své schůzi dne 4.7..2002 schválilo nabídku prodeje následujících obecních pozemků:
Číslo parcelyVýměra m2
99/6769
99/7901
99/8871

Podmínkou prodeje těchto pozemků je na nich postavení a kolaudace stavby rodinného domku do pěti let, pod pokutou 50 tisíc Kč za jeden každý započatý rok prodlení.

Dále zastupitelstvo schválilo prodej pozemků na Svobodových zahradě č. parcelní 99/4 a 99/5 o výměře 111 a 44 m2.

Miloslav Moravec - starosta

Vyvěšeno: 5.7.2002
Sejmuto: 5.8.2002

ZPĚT