Vyhláška obce č. 1/2001

Záměr obce prodat obecní pozemky, jejichž prodej bude projednán a případně odsouhlasen na příští schůzi obecního zastupitelstva.


K prodeji se nabízí pozemek č. 265/4, vzniklý geometrickým plánem č. 48-1218/93 o výměře 100 m2 v katastru území Druhanov.

Jedná se o pozemek pod cestou proti čp. 41 (p. Fiala).

Miloslav Moravec - starosta

Zveřejněno: 23.2.2001
Sejmuto: 23.3.2001

ZPĚT