Seznam platných vyhlášek

Ŕíslo a rok vydání název obecný závazné vyhlášky nebo na°ízení schváleno zastupitelstvem dne úŔinnost ode dne pozn. p°íkl. vazba na jiný p°edpis, dodatek, novelizace apod
1/2013 Prodej pozemku 8.11.2013 8.12.2013 .
2/2012 Prodej pozemku 30.11.2012 30.12.2012 .
1/2012 O odpadech 30.11.2012 1.1.2013 Náhrada vyhlášky ze dne 7.1.2011
4/2011 Prodej pozemk¨ 21.10.2011 21.11.2011 Oprava vyhlášky 3/2011
3/2011 Prodej pozemk¨ 7.1.2011 7.2.2011 .
2/2011 O odpadech 7.1.2011 22.1.2011 Náhrada vyhlášky ze 16.4.2007
1/2011 O místním poplatku ze ps¨ 7.1.2011 22.1.2011 Náhrada za vyhlášku z 8.2.1996
3/2007 Zákaz pobíhání ps¨ 16.4.2007 16.4.2007 .
2/2007 O odpadech 16.4.2007 16.4.2007 Zrušeno
1/2007 Nabídka prodeje pozemk¨ 27.1.2007 27.2.2007 .
1/2003 Nabídka prodeje pozemk¨ 10.10.2003 17.11.2003 .
2/2002 Prodej pozemk¨ 19.12.2002 19.1.2003 .
1/2002 Nabídka prodeje pozemk¨ 4.7.2002 5.8.2002 .
3/2001 Nakládání s komunálním odpadem 14.12.2001 1.1.2002 Zrušeno novou úpravou z 16.4.2007
2/2001 Prodej pozemk¨ 12.10.2001 12.11.2001 .
1/2001 Prodej pozemk¨ 12.10.2001 12.11.2001 .
3/2000 Prodej pozemk¨ 29.12.2000 29.1.2001 .
2/2000 O závazné Ŕásti územný plánovací dokumentace (ÚPD) obce Druhanov 17.3.2000 4.4.2000 .
1/2000 Po×ární °ád 10.2.2000 25.2.2000 .
1/1996 O místních poplatcích 8.2.1996 9.2.1996 Zrušeno Zmýna vyhlášky 1/1992 v poplatcích ze ps¨
1/1992 O místních poplatcích 10.4.1992 10.4.1992 .