Evidence právních předpisů obce Druhanov

Číslo
Název právního předpisu
Schválení
Sejmutí z desky
Nabytí účinnosti
Pozbytí platnosti
Poznámka (nová OZV)
1/92
O místních poplatcích 10.4.1992
10.4.1992
10.4.1992 9.2.1996
1/96
1/96
O místních poplatcích 8.2.1996
8.2.1996 9.2.1996 22.1.2011
1/11
1/00
Požární řád 10.2.2000
25.2.2000 25.2.2000 8.4.2016
1/16
2/00
O závazné části územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce Druhanov 17.3.2000
4.4.2000
4.4.2000

1/01
Nakládání s komunálním odpadem 14.12.2001
1.1.2002
1.1.2002 16.4.2007
2/07
1/07
O odpadech 16.4.2007
16.4.2007 16.4.2007 22.1.2011
1/11
2/07
O volném pobíhání psů 16.4.2007 16.4.2007 16.4.2007 22.1.2011 1/11
1/10
Jednací řád
6.11.2010
21.11.2010
21.11.2010

1/11
O místním poplatku ze psů 7.1.2011
22.1.2011 22.1.2011 31.12.2019
1/19
2/11
O odpadech 7.1.2011
22.1.2011
22.1.2011
1.1.2013
1/12
1/12
O odpadech 30.11.2012
31.12.2012
1.1.2013
15.7.2017
2/17
1/16
Požární řád
24.3.2016
8.4.2016
8.4.2016
13.4.2018
1/18
1/17
O poplatcích za komunální odpad 30.6.2017
15.7.2017
15.7.2017


2/17
O nakládání s odpady 30.6.2017
15.7.2017 15.7.2017

3/17
O volném pohybu psů 30.6.2017
15.7.2017 15.7.2017 22.6.2018
3/18
1/18
Požární řád
29.3.2018
13.4.2018
13.4.2018
22.6.2018
2/18
2/18
Požární řád
8.6.2018

23.6.2018


3/18
O volném pohybu psů
8.6.2018

23.6.2018


4/18
Požární řád
31.8.2018
5/18
O volném pohybu psů
31.8.2018změna 3/18
D1/18
Dodatek k vyhlášce 1/17 O poplatcích za komunální odpad 7.12.2018

1.1.2018

dodatek 1/17
1/19
O místním poplatku ze psů
29.11.2019
1.1.2020