Vyhláška obce Druhanov č 1/2007

Obecní zastupitelstvo obce Druhanov na své schůzi dne 26.1.2007 odsouhlasilo k prodeji pozemek parcelní číslo 246/27 o rozloze 119 m2, kultura orná půda.Miloslav Moravec - starosta

Zveřejněno: 27.1.2007
Sejmuto: